Predstavitev

Sindikat veterinarjev Slovenije (SVS) je samostojna, nestrankarska, interesna organizacija doktoric/jev veterinarske medicine (dr.vet.med.), ki zastopa, uveljavlja in varuje interese svojih članov.

Organiziran je za območje Republike Slovenije kot sindikat poklica, v katerem se usklajujejo in uresničujejo interesi članov sindikata v skladu z določili njegovega statuta.

S tem namenom in v trenutku, ko se je izkazala potreba, je bil ustanovljen leta 1999.

Najprej kot pridružen Konfederaciji novih sindikatov Slovenije – Neodvisnost.

Od leta 2010 je SVS pridružen KSS Pergam.

V okviru konfederacije sindikatov ima pridobljeno reprezentativnost na nivoju države.

Leta 2009 je bila na Ptuju obeležena 10. obletnica ustanovitve SVS. Zaslužnim članicam in članom je bila izrečena zahvala in vročena priznanja.

 

CILJI SVS:

–  priznanje in uveljavitev poklica in dela dr.vet.med.

–  pravilno vrednotenje dela dr.vet.med. in ustrezno plačilo

–  skrb za uveljavitev pravic iz dela

 

KAJ SMO DO SEDAJ DOSEGLI:

–  pridružitev pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov javnega sektorja

–  v startu višja uvrstitev dr.vet.med. v plačne razrede od ostalih primerljivih delovnih mest

–  podpis kolektivne pogodbe in aneksov

–  odprava plačnih nesorazmerij

–  20 % višja solidarnostna pomoč in 20 % višje jubilejne nagrade za člane

–  sodelovali smo v treh stavkah sindikatov javnega sektorja

–  postali smo sogovornik-socialni partner delodajalcem

 

ČLANSTVO:

Članstvo v sindikatu je prostovoljno. Član lahko postane vsak, ki je končal univerzitetni študij veterinarske medicine. Nezaposleni delavci in upokojenci so lahko člani tudi, če niso več v delovnem razmerju in ne plačujejo članarine. Upokojenci imajo pravico do 30% soudeležbe SVS pri organiziranih aktivnostih.

Vabljeni so vsi dr.vet.med., posebej mlade kolegice in kolegi, da se vključijo v naše vrste, in da se skupaj, številčnejši in močnejši, borimo za dosego naših ciljev.

 

KAJ SVS ZAGOTAVLJA ČLANOM:

–  pomoč pri uveljavitvi pravic iz delovnega razmerja, zapisanih v predpisih, kolektivnih pogodbah ter splošnih aktih

–  brezplačno pravno pomoč pri reševanju osebnih problemov, nastalih v delovnem razmerju

–  solidarnostno pomoč ob elementarnih nesrečah

–  kolektivno nezgodno zavarovanje

–  tekoče obveščanje o pravicah in aktivnostih SVS

–  ugodnejše pogoje za pridobivanje kredita pri Delavski hranilnici d.d.                                     www.delavska-hranilnica.si

–  kolektivno zavarovanje članov SVS pri zavarovalnici Adriatic Slovenica                             http://www.adriatic-slovenica.si/                                                    V prilogi je del police, iz katere se vidi, kaj zavarovanje vključuje in kdo je       kontaktna oseba na Adriaticu. Celotna polica je v arhivu SVS.                                        Kolektivno zavarovanje članov SVS

Leave a Reply

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja