Obvestilo

Na strani Pravna mnenja in akti sta dodani Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede in Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave […]

Continue reading »
1 2 3 4 5 8