Predlog poziva pogajalske skupine predsedniku Vlade RS, o katerem se bo odločalo na seji 18.11.2014:

POGAJALSKA SKUPINA

SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA

Datum: 17. 11. 2014

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Gospod MIRO CERAR, predsednik

gp.kpv@gov.si

 

ZADEVA: Predlog za obravnavo in odločanje na vladi

 

Spoštovani!V prilogi pošiljamo pobudo SDOS – Napišimo ZUJF 2 z dne 1. 10. 2014 in pojasnila ministrstva za finance, ki smo jih prejeli kot odgovor z dne 5. 11. 2014 s predlogom za obravnavo na vladi.

Glede na stanje v javnih financah nikakor ne moremo ostati samo na pobudah in opisovanju stanja oziroma nameri, kateri projekti se pripravljajo in določajo, kateri zakoni so se že oziroma se bodo spremenili. V zvezi s tem pa v odgovoru MF manjka ocena finančnih učinkov vseh teh aktivnosti: kakšna je predvidena v letu 2014 oziroma v letu 2015 na prihodkovni in odhodkovni strani proračuna in kakšni so možni prihranki.

Glede na razgovor pri ministru za finance dne 17. 11. 2014 in njegovimi opozorili, da je potrebno prihraniti/zagotoviti 127 mio evrov v letu 2015, da bi dosegli kriterij 2,8 % javnofinančnega primanjkljaja v BDP predlagamo, da se vlada natančno opredeli in v pripravi in razpravi za rebalans proračuna za leto 2015 poišče konkretne rešitve za navedena in druga področja, ki zadevajo upravljanje javnih finance, upravljanje s premoženjem in učinkovito davčno politiko. Prepričani smo, da bodo aktivnosti doprinesle, da se poišče in zagotovi navedenih 127 mio evrov, ker več ne pristajamo, da bi se posegalo v maso plač in drugih prejemkov. Stroški dela nikakor ne morejo v prihodnje biti nosilec zagotavljanja prihrankov, kar so že pet let in rešitev za stabilnost javnih financ.

Pričakujemo, da se bo vlada čim prej opredelila in poiskala navedenih 127 mio evrov na navedenih ali katerih drugih področjih in nas o tem pisno obvestila.

Lep pozdrav!

Drago Ščernjavič,

Vodja pogajalske skupine SJS

Priloga:

  • Pobuda SDOS z dne 1. 10. 2014
  • Odgovor MF z dne 5. 11. 2014

V vednost:

  • RS Ministrstvo za finance dr. Dušan Mramor, minister
  • RS Ministrstvo za javno upravo mag. Boris Koprivnikar, minister

Leave a Reply

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja