Vprašanja glede napredovanj javnih uslužbencev na UVHVVR in PERGAM

Sindikat veterinarjev Slovenije je na UVHVVR in PERGAM naslovil naslednja vprašanja glede napredovanj javnih uslužbencev:

               – kdaj so bila izvedena zadnja napredovanja

               – kdaj so bile izdane  odločbe o napredovanju, pa javni uslužbenci                          niso napredovali in kdaj bodo

               – kdaj bodo izdane odločbe tistim, ki izpolnjujejo pogoje za                                    napredovanje, pa še nimajo odločb

               – katera obdobja se štejejo za napredovanje in katera ne

               – katere ocene se štejejo za napredovanje

               – kako je z napredovanji javnih uslužbencev za naprej

 

Prosimo tudi, da podate kakšen praktičen primer.

 

Vprašani so posredovali naslednje odgovore:

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Služba za splošne zadeve:

kdaj so bila izvedena zadnja napredovanja:

2011 v naziv, 2012 v naziv in višji plačni razred

kdaj so bile izdane  odločbe o napredovanju, pa javni uslužbenci niso napredovali in kdaj bodo:

2012 (v višji plačni razred in v naziv) in 2011 (samo v naziv), izplačilo bo realizirano s plačo za april 2014, se pravi izplačilo 5.5.2014, še določbe Zakona o interventnih ukrepih:

Ne glede na 16. in 17. člen ZSPJS in na njegovi podlagi sprejetih predpisov ter ne glede na določbe drugih predpisov in splošnih aktov, javni uslužbenci in funkcionarji, ki izpolnjujejo pogoje za napredovanje v letu 2011, v letu 2011 ne napredujejo v višji plačni razred.

kdaj bodo izdane odločbe tistim, ki izpolnjujejo pogoje za napredovanje, pa še nimajo odločb:

2015, če ne bo novih interventnih ukrepov

katera obdobja se štejejo za napredovanje in katera ne:

leto 2011 se ne šteje v napredovalno obdobje za napredovanje v višji plačni razred, 2014 pa se ne šteje v napredovalno obdobje niti za napredovanje v naziv niti za napredovanje v višji plačni razred

katere ocene se štejejo za napredovanje:

odgovor enak prejšnjemu

kako je z napredovanji javnih uslužbencev za naprej:

letos napredovanj ni, za naslednje leto zaenkrat še ni blokade

 

KSS Pergam, Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM, Pravno svetovanje:

1.) Zadnje ”popolno” napredovanje je bilo leta 2010, torej napredovanje, ko so javni uslužbenci dobili anekse o povišanju plače iz naslova napredovanja (za 1 ali 2 plačna razreda, odvisno od ocen) in HKRATI začeli prejemati višjo plačo, ki jim je bila v aneksu priznana. Zadnje ”nepopolno” napredovanje pa je bilo leta 2012, torej napredovanje, ko so javni uslužbenci dobili anekse o povišanju plače iz naslova napredovanja (za 1 ali 2 plačna razreda, odvisno od ocen), vendar pa HKRATI NISO začeli prejemati višje plače, ki jim je bila v aneksu priznana. Ti javni uslužbenci bodo začeli z aneksom priznano višjo plačo prejemati od 1. aprila letos naprej.

 

2.) To sem vam odgovoril že v prejšnji točki, vsaj kar se tiče horizontalnih napredovanj (napredovanja v plačne razrede). Kar se tiče vertikalnih napredovanj (napredovanja v nazive), pa so nekateri javni uslužbenci napredovali tudi v letu 2011, in bodo višjo plačo prav tako začeli prejemati od 1. aprila letos naprej.

 

3.) Pri tem vprašanju ne vem točno, za kakšne primere gre. Letos napredovanja ni (razen za tiste, ki so ”napredovali” v letu 2011 in 2012; torej ki so takrat ”nepopolno” napredovali).

 

4.) V napredovanje se štejejo vsa leta, razen let 2011 in 2014.

 

5.) Vse ocene, razen oceni za leti 2011 in 2014.

 

6.) Za naprej je zelo nehvaležno podajati ocene, saj je bilo do sedaj ob sprejemanju interventnih zakonov vedno rečeno, da bo to veljalo ”le še za naslednje leto, potem pa se bo vse sprostilo”. Tako je bilo leta 2010, 2011, 2012 (dvakrat!) in 2013.

 

Praktičnih primerov je lahko veliko. Kot zelo pogostega lahko navedem, da je veliko javnih uslužbencev ob prevedbi leta 2008 prešlo v višji tarifni razred, s čimer jim je napredovalno obdobje začelo teči znova. Prvič bi lahko napredovali 1.4.2012, a jim je zaradi neupoštevanja koledarskega leta 2011 zmanjkalo eno leto (imeli so le leti 2009 in 2010), zato bodo lahko, če seveda ne bo sprejet kakšen nov interventni zakon, napredovali 1.4.2015 (upoštevale se bodo ocene iz let: 2009, 2010, 2012 in 2013).

 

One comment

  1. Pozdravljeni! Zanima me,če mi ne pripada celotni dopust.Novembra grem v vdovsko pokojnino zaradi tega so mi vzeli 5 dni dopusta. Namesto 31dni imam sedaj samo 26 dni. Pa še to me zanima zaradi bolezni sem bila v bolniškem stalezu od 2.1.2014 do 13.6. 2014.Sedaj delam samo 4 ure,kajti imam neznosne bolečine v kolenu obraba ,čakam na operacijo.Vendar mi sedaj ne pripada dopust ker sem bila v stalezu in ga ne smem koristi v juliju,,,,,,,,,Hvala vaš odgovor

    Maja

Leave a Reply

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja