Skupščina SVS, 23. 10. 2012

POROČILO PREDSEDNIKA – SKUPŠČINA SVS 23.10.2012

Spoštovane kolegice in kolegi !

Iz prejetih poročil o preteklem štiriletnem delu ste bili seznanjeni z večino dejavnosti SVS in samega predsedstva.

Skupščina, kot najvišji organ SVS, naj poda mnenje na delo ter hkrati postavi usmeritve za nadaljnje delo.

Ves čas smo vas skušali čim bolje informirati o vseh dogodkih na sindikalni sceni ob izpolnjevanju svojih rednih delovnih obveznostih. Pretekli štiriletni mandat je bil predvsem zaznamovan s plačnim sistemom v javnem sektorju in napori za odpravo plačnih nesorazmerij. Za dosego tega cilja sta bili organizirani dve stavki.

Priprave na prvo stavko so bile obsežne, dosežena je bila zelo velika podpora, vendar nas (na VURS) je Vlada prehitela z neustavnim sklepom s katerim nam je stavko praktično preprečila. Presenečenje je bilo takrat zelo veliko. NVI pa je stavko izpeljal v primerni in dogovorjeni obliki. Ker nismo imeli tovrstnih izkušenj se je izteklo kot se je. Ustavno sodišče si je umilo roke. Ločeno mnenje ustavne sodnice je edino, ki nam je lahko v tolažbo.

Priprave na drugo stavko so potekale pet minut pred dvanajsto. Obstajajo neki roki o njeni napovedi, ki se jih je bilo potrebno držati. Izvedba stavke je ponekod uspela brez težav, ponekod so kolegi izrazili željo po delu. Težav-pritiskov s strani delodajalcev ni bilo. Vlada ni sprejela nikakršnega sklepa. Vsekakor so pri organizaciji takega sindikalnega delovanja potrebne izkušnje, potrebno se je tudi odločiti o samem načinu izvedbe stavke.

Dosežek stavke je bila dokončna odprava plačnih nesorazmerij v obliki zadnjih dveh četrtin, ki so pomenile tudi manjše znižanje plač po ukrepih ZUJF.

Z odpravo plačnih nesorazmerij se je končalo neko obdobje pogajanj, ki je trajalo osem let. Terjalo je veliko truda, odrekanja in dokazovanja. Dosežek za tri četrt uradnih veterinarjev so bili 4 PR za odpravo plačnih nesorazmerij, tudi nekateri zaposleni na NVI so bili pri tem deležni odprave nesorazmerij. Sama uvrstitev uradnega veterinarja III je v startu za 1 PR višja kot je uvrstitev drugih inšpektorjev. Nato napreduje za 2 PR ob imenovanju v višji naziv, inšpektorji za 1 PR. Ta dosežek, dosežen ob vztrajnem dokazovanju razlik iz dela, je danes zelo moteč kolegom v drugih inšpekcijah.

V plačni zgodbi se je porodil tudi dodatek za vodenje, dodatek za pripravljenost pa se je solidno povečal.

Ni pa plačna zgodba pravična in ne končana.

Iz tega sledi, da smo pozornost in napore posvečali materialnemu delu pravic iz dela. Temu se je treba še naprej posvečati saj ima delodajalec ( vlada ) velik apetit njihovemu zmanjševanju. Želi zmanjšati tudi število zaposlenih preko zmanjšanja mase plač. Odgovornost in selekcijo pa prepušča predstojnikom. V takih razmerah mora-jo biti sindikat-i še posebej pozoren-i in zahtevati, da so vključeni v reševanje tega bolečega dela ukrepov ali se jim upreti.

Smo priče, da so sindikati, poleg delodajalcev, edini socialni partner. Koliko se jih pri tem upošteva je odvisno predvsem od njihove enotnosti in vztrajnosti in moči argumentov ter ignorance vladne strani.

SVS je in bo še odigral svojo vlogo pri ustanavljanju novega Urada za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, čeprav se z njegovo ustanovitvijo ne strinja. Predvsem bodo tu pomembne pravice zaposlenih.

Odvisno od odločitve ustavnega sodišča in razvoja dogodkov bo tudi skupinska tožba za del neizplačanega regresa.

Sodišča še čakajo glede odločitev za zamudo pri odpravi 3. četrtine nesorazmerij.

 

Zanemarjali nismo niti družabnega dela življenja. Tudi zunanji podobi smo dali neko prepoznavnost v obliki zastav in zastavic ter nahrbtnikov.

Kot vsepovsod je tudi med našim članstvom čutiti apatijo pri sindikalnem delu oz. vključevanju v sindikalne aktivnosti, podaji predlogov in kritik. To ni dobro in obremenjuje le nekatere, ki so pripravljeni delati. Rabimo članice-ne, ki so pripravljeni aktivno delovati v skupno dobro in pri tem žrtvovati nekaj svojega časa

Za dobro se je izkazala priključitev KSS Pergam, ki nudi strokovno in pravno pomoč tako SVS kot članom. Iz naših vrst je tudi predsednik KSS Pergam.

 

SVS mora do konca leta skleniti dopolnitev Pogodbe o delu na VURS, biti aktiven pri podaji mnenj na kadrovski načrt in sistemizacijo v luči sprememb zakonodaje in ustanovitvijo Urada za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Za zaposlene na VURS naj ne bi bilo nekih velikih sprememb ker naj bi struktura VURS ostala. Ker gre za prevzem zaposlenih, PR in nazivi ostanejo. Nove bodo samo pogodbe o zaposlitvi. Zaradi pomanjkanja denarja tudi vseh zaščitnih sredstev ne bo v terminih, ki jih določa Pravilnik.

 

Na kratko toliko. Vmes je bilo veliko manjših stvari in dogodkov, ki pa se na dajo vsi zapisati.

Hvala za zaupanje !

 

Predsednik SVS

Milan Štimec dr.vet.med

Leave a Reply

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja